Contact

Stichting Maria Magdalena Cantorij | Goes

De  Maria Magdalena Cantorij | Goes  is een culturele ANBI.
De organisatie wordt gedragen door een kleine professionele staf, gedreven vrijwilligers en betrokken vrienden/donateurs.

Missie:
Zingen raakt de kern van ons bestaan. Wie luistert naar koormuziek staat een moment stil in de beslommeringen van het leven. In een land dat zoekt naar evenwicht en gedeelde waarden varen wij een zinvolle alternatieve koers die mensen diep raakt. Gretig en ambitieus nemen wij een breed, inclusief publiek mee in de wereld van de mooiste koormuziek.

Wij stimuleren onze musici, jong en gepassioneerd, zich te ontwikkelen naar een hoog niveau. Hierin is innovatie voor ons een sleutel tot kwaliteit en inspirerende programmering. We houden als vast baken onze rijke Kerkmuziektraditie. Wij hebben hart voor thuishaven Goes en in het bijzonder voor de Grote of Maria Magdalenakerk. Wij zijn een artistiek hoogstaande en flexibele partner voor de Nederlandse klassieke muziekwereld vooral in de provincie Zeeland.

Onze activiteiten zijn als volgt onder te verdelen:
a. het ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren en ondersteunen van activiteiten, projecten en optredens in brede zin, die bijdragen aan de promotie van koormuziek;
b. het bijdragen aan muzikale opleidingsprogramma’s voor professionele koorzangers, onder meer door het voorzien van stageplaatsen voor zangstudenten;
c. het stimuleren van samenwerking met andere organisaties binnen de culturele en muzieksector, waaronder samenwerking met conservatoria, onder meer door het verzorgen van muzikale optredens;
d. uit te groeien tot een speler van betekenis binnen de professionele podiumsector, welke zowel voorziet in het (doen) opleiden van musici alsook in het ondersteunen van dirigenten en muziekgezelschappen door samen te werken.

Beloningsbeleid:
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
Het bestuur kan aan een of meer bestuurders daarnaast een beloning toekennen voor de werkzaamheden.

Bestuur :
Dhr. R.V. Mauritz
Mw. M.J. Wisse
Dhr . E. J. Tigelaar 


Bezoekadres:
Singelstraat 21
4461 HZ Goes

telefoon: +31 (0)6 4205 8436
e-mail: info@mariamagdalenacantorij.nl
RSIN:  8515.12.653
KVK-nummer: 54975182
IBAN: NL36RABO0198453647